Dni BEZ DOSTAW / Święta
 
Grudzień 2019r.:
 
-25 grudnia – Boże Narodzenie I dzień Świąt -  dostawy NIE SĄ REALIZOWANE
***dzień ten zostanie automatycznie przeniesiony na koniec pakietu.
***na życzenie, zgłaszając nam to mailowo, można zamówić podwójną dostawę na 25.12 (2x ten sam dzień)-wówczas w dniu 25 grudnia też będzie co jeść ; )
***dyspozycje takie należy zgłaszać mailowo najpóźniej do godz. 15.00, dnia 20.12.2019r
 
 
-26 grudnia – Boże Narodzenie II dzień Świąt -  dostawy NIE SĄ REALIZOWANE


BIURO:
-24 grudnia  -biuro będzie czynne go godz. 14.00.
-25 grudnia -biuro będzie NIECZYNNE.
-26 grudnia -biuro będzie NIECZYNNE.
-31 grudnia -biuro będzie czynne go godz. 14.00.
 
Prosimy wystarczająco wcześnie zgłaszać wszelkie zmiany i zawieszenia (tj. min. 2 dni robocze wcześniej)
 
------------------------------------------
 
Styczeń 2020r.:
 
-1 stycznia – Nowy Rok -  dostawy NIE SĄ REALIZOWANE

 

-2 stycznia – Przerwa Technologiczna -  dostawy NIE SĄ REALIZOWANE
 
 
-6 stycznia – Trzech Króli -  dostawy NIE SĄ REALIZOWANE

 
BIURO:
-1 stycznia -biuro będzie NIECZYNNE.
-6 stycznia -biuro będzie NIECZYNNE.