Dni BEZ DOSTAW / Święta
 
Listopad 2019r.:
 
-1 listopada – Wszystkich Świętych -  dostawy NIE SĄ REALIZOWANE
***dzień ten zostanie automatycznie przeniesiony na koniec pakietu.
***na życzenie, zgłaszając nam to mailowo, można zamówić podwójną dostawę na 31.10 (2x ten sam dzień)-wówczas w dniu 1 listopada też będzie co jeść ; )
***dyspozycje takie należy zgłaszać mailowo najpóźniej do godz. 15.00, dnia 29.10.2019r
 
-11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości -  dostawy NIE SĄ REALIZOWANE


BIURO:
-1 listopada  -biuro będzie NIECZYNNE.
-11 listopada  -biuro będzie NIECZYNNE.
Prosimy wystarczająco wcześnie zgłaszać wszelkie zmiany i zawieszenia (tj. min. 2 dni robocze wcześniej)